Chăm sóc sức khỏe 2.0

Lo trước bước sẽ qua
Chăm sóc sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất để bạn có thể theo đuổi sự nghiệp và chu toàn cho gia đình. Nếu có sự chuẩn bị về tài chính, rủi ro dù có xảy ra, bạn cũng sẽ chủ động để tìm cách bước qua một cách bình an nhất. Với Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0, bạn sẽ có được sự bảo vệ và chăm sóc với nhiều dịch vụ y tế, đặc biệt thêm an tâm với quyền lợi gia tăng trong điều trị Ung thư cùng dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân.
Ưu điểm nổi bật
TỐI ƯU QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Nhân đôi hạn mức trong suốt 24 tháng với Ung thư lần đầu. An tâm chữa trị cùng dịch vụ Song Hành Y Tế.
CHI TRẢ PHÒNG & GIƯỜNG BỆNH LÊN ĐẾN 100 NGÀY/NĂM
Chi trả thêm cho 01 người thân chăm sóc Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi
CHI TRẢ 100% THEO THỰC TẾ MỖI LẦN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
Trong hạn mức năm và áp dụng cho một số quyền lợi
BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Tại các cơ sở y tế trong hệ thống liên kết
Quyền lợi bảo hiểm
Biểu phí của sản phẩm
Ví dụ minh họa